NPRCZ 2023 Liczba produktów: 1260

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ma na celu tworzenie warunków rozwoju i rozwój czytelnictwa w Polsce poprzez kształtowanie i promowanie postaw proczytelniczych oraz wzmacnianie roli bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. NPRCz 2.0. jest rozwinięciem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, realizowanego w latach 2016–2020.

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę z podziałem na placówki:

PRZEDSZKOLE


SZKOŁA PODSTAWOWA   


SZKOŁA ŚREDNIA

Kategorie